วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่